CORE Education

Extensive information needed to install and use this theme
Xem chi tiết

Cổng thông tin

Our friendly support team is there if you run into any questions
Xem chi tiết

ERP

Free lifetime autoupdates that contain theme improvements
Xem chi tiết
Quản lý Học viên
Lưu giữ tất cả thông tin của học viên ở một nơi để dễ dàng truy cập và sử dụng khi cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt.
 • Quản lý hồ sơ Học viên
 • Điểm danh, nhận xét đáng giá
 • Hoạt động và thành tích
 • Điểm số, Xếp hạng
 • Cổng thông tin Học viên / phụ huynh
Quản lý Giáo viên
Quản lý thông tin của giáo viên như kỹ năng, bằng cấp, khóa học và hồ sơ việc làm trước đó.
 • Quản lý hồ sơ Giáo viên
 • Lịch dạy, Thời khoá biểu
 • Chi phí tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, bảo hiểm, hợp đồng lao động, nghỉ việc, thôi việc.
 • Cổng thông tin Giáo viên
 • Kết nối với quản lý nhân sự
Quản lý khoá học
Quản lý các khoá học hiệu quả. tối ưu sử dụng phòng học, ca giờ phù hợp và linh động từ đó cho phép điều phối giáo viên hiệu quả nhất.
 • Quản lý các khoá học/môn học
 • Quản lý giáo trình giảng dạy
 • Thư viện câu hỏi, bài giảng điện tử
 • Quản lý phòng lớp, ca giờ, buổi học
Quản lý tuyển sinh
Quy trình đăng ký đơn giản, nhanh chóng và dễ dàng.
 • Đăng ký tuyển sinh
 • Theo dõi công tác tuyển sinh/h6>
 • Lên kế hoạch tuyển sinh
 • Kết nhập dữ liệu tuyển sinh, tiếp nhận, phân lớp, lập mã cho các học sinh khóa mới

Lifetime Updates

Free lifetime auto updates that contain theme improvements

Professional Support

Our friendly support team is there if you run into any questions

No Coding Skills Need

Everyone can use Seofy with not much effort

SEO Optimized

Seofy caters to clients who require an intensive approach to SEO

Unique Design

Your site will always look sharp, so you will always enjoy design

Theme Option Panel

Powered by an extremely user friendly theme option panel

Bạn đã sẵn sàng đưa ERP

vào quản lý, chuẩn hóa các quy trình, đẩy công ty lên tầm cao mới?